Nature Tokens

BLOG

"VIẾT KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG VIỆC, VIẾT CÒN LÀ CÁCH TÔI TÌM VỀ CHÍNH MÌNH VÀ TRAO GỬI GIÁ TRỊ ĐẾN NGƯỜI KHÁC".

- THÙY TRANG -
Paper Diary
CHUYỆN VIẾT LÁCH

Nơi mình chia sẻ những câu chuyện trên hành trình viết lách. Đó có thể là kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng, hoặc những câu chuyện về thành công và thất bại trên con đường này.

Relaxing on Hammock
VIẾT ĐỂ NGẪM

Cái Tâm của mình không có tiếng nói. Mình trao đổi với bên trong mình bằng cách viết ra. Và nơi đây là những bài học cuộc sống mà mình và Tâm đã cùng trải nghiệm và kết nối với nhau qua viết.