"Tôi đi tìm nguyên liệu cho cuộc đời tươi đẹp của mình giữa những trang sách".

Chuyện Tác giả

Viết về những tác giả đã tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong cuộc đời của mình.

Chuyện Viết lách

Nơi mình chia sẻ những câu chuyện trên hành trình viết lách. Đó có thể là kinh nghiệm, trải nghiệm, kỹ năng, hoặc những câu chuyện về thành công và thất bại trên con đường này.

Chuyện đọc sách

Ebook

Nơi chia sẻ cảm nhận về những cuốn ebook hay mà Trang đã đọc.

Sách Trang viết

Giới thiệu về những cuốn sách Trang đã viết.

Sách Trang đọc

Nơi chia sẻ cảm nhận về những cuốn sách Trang đã đọc.

Viết review sách

Nơi chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm trên hành trình trở thành cây viết chuyên nghiệp của Trang

Viết sách

Viết để ngẫm

Đọc

Nơi chia sẻ tất tần tật những gì liên quan đến đọc dành cho những người yêu sách.

- THÙY TRANG -
Reading with Coffee

SÁCH

Reviewed by Thùy Trang